COVID-19 Få optimal kompensation

02.04.2020

Hvordan opnår jeg optimal kompensation?

De forskellige kompensationsordninger

Mange virksomheder er påvirket af coronavirus-krisen, de fleste i negativ retning, og oplever større eller mindre omsætningsnedgang. Blandt andet fordi mange virksomheder er pålagt lukket af staten. Mange spår et samlet fald i bnp i 2020 af samme årsag. For at modvirke de negative konsekvenser, har staten indført en række kompensationsordninger, for at afbøde situationen. Det er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af et større arrangement med over tusind deltagere (500 hvis særlig risikogrupper), refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus herunder karantæne, udskydelse af afregningen for moms, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, lånegaranti hos vækstfonden mv.

Lønkompensation

En af de formentlig ofte anvendte, er kompensation for hjemsendte medarbejderes løn. Efter denne dækker staten en andel af lønnen for medarbejdere som er sendt hjem med fuld løn uden at arbejde på grund af omsætningsnedgang som følge af Corona. Staten dækker 75% af funktionærens løn og 90% af ikke-funktionærens løn, dog maksimalt 30.000 per medarbejder per måned. Lidt afhængig af hvilke medarbejdere du har, og hvor meget løn de får, skal virksomheden betale en større eller mindre andel af lønnen selv, mens staten betaler den anden del. Hvor stor en del, må der laves konkret opgørelse over. Vi kan assistere med en sådan opgørelse hvis ønsket. Du skal hjemsende mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Kompensation for omsætningsnedgang og faste udgifter

Relevante for det største antal virksomheder, er kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere, samt kompensation for faste udgifter.

Ved kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere kan ejer af personligt ejet virksomhed eller selskab få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 - 8.6.2020. Omsætningen skal være faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned (per CPR nummer, hvis der er flere ejere der ejer mindst 25%, og arbejder i virksomheden, som maksimalt må have 10 fuldtidsansatte). Ordningen for omsætningskompensation forventes åbnet d. 1.4.2020, hvor der også forventes udstedt bekendtgørelse med detaljerne.

Ved kompensation for faste udgifter kan du blive kompenseret en del af dine faste udgifter, hvis omsætningen er faldet mindst 40% eller du er tvunget til at lukke som følge af bekendtgørelse. Udgifterne er fx husleje, leasing, renteudgifter, afskrivninger, uopsigelige kontrakter mv. Der er ikke åbnet for ansøgninger for faste udgifter, ligesom der ikke er udstedt bekendtgørelse. Se også lovforslag L157 som fordobler / firedobler straffen for snyd med kompensationspakker, for at undgå for stor kreativitet.

Du kan regne med vores hjælp

Vi holder øje med hvornår ansøgningsmulighederne åbner, og hvad betingelserne endeligt bliver for de to sidste ordninger. Vi har også styr på hvad der er de mest optimale ordninger for dig. Måske skal man eksempelvis undlade at bruge én ordning, for at kunne bruge en anden og mere gunstig ordning. Man må nemlig ikke opnå kompensation for de samme omkostninger efter to forskellige ordninger.
Ansøgningsfristerne bliver formentlig d. 30.6.2020, og medmindre man meget akut har brug for pengene, sker der altså ikke noget ved at vente nogle dage.

Frist for regnskab og selvangivelse udskydes

Som følge af de massive problemer med Corona, og revisorers travlhed som følge af samme, bliver fristen for regnskabet og selvangivelse udskudt. Regnskabsfristen for selskaber bliver udskudt tre måneder. Årsrapporten for kalenderåret 2019 som normalt har frist den 31.5.2020, bliver dermed udskudt til 31.8.2020. Selvangivelsesfristen for både selskaber og personer, herunder lønmodtagere bliver udskudt til 1.9.2020.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.
Brædstrup og Tørring: 7575 2511 - Edel@lidegaard.com
Horsens: 7561 6700 - jel@lidegaardrevision.dkTilbage