12.06.2020

Lønkompensation forlænges

Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Lønkompensation forlænges

Der ydes dog ikke støtte i den normale ferieperiode. Medarbejdere skal derfor holde op til 15 dages ferie. Hvis man ikke har aftalt andet, så holdes ferien forholdsmæssigt, dvs. at hvis medarbejderen hjemsendes halvdelen af dagene i den ny periode, skal medarbejderen holde 7,5 dages ferie. Kravet om at medarbejderen skal holde ferie gælder alene, hvis medarbejderen har optjent ferien. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i perioden. Ordningen ophører herefter endeligt.

Eksempel

En mindre virksomhed hjemsender 4 ud af 10 medarbejdere fra 9. juli til 29. august. De pågældende medarbejdere har optjent 15 dages ferie efter ferieloven. Medarbejderne skal derfor afholde ferie i tre uger fra den 9. juli til den 29. august. Virksomheden kan modtage lønkompensation for perioden fratrukket tre uger pr. medarbejder.

Kun 1 måned

I alle tilfælde bliver virksomheden modregnet tre ugers kompensation, også selvom medarbejderen ikke har opsparet ferie.

30% (eller mindst 50 medarbejdere)

Kravet om at der hjemsendes mindst 30% medarbejdere, gælder stadig. Dette skal ses som et gennemsnit over hele perioden som der søges lønkompensation for.

Hvis genindkaldelse fører til, at man kommer under 30%, vil man efterfølgende blive bedt om at dokumentere behovet for genindkaldelse – fx fordi virksomheden fik ordrer, som den ikke havde forudset eller tilsvarende. Hvis dette er tilfældet, vil man fortsat være berettiget til lønkompensation, også selvom man kommer under kriteriet om 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Men der skal formentligt være tale om uforudsete forhold, der gør at man genindkalder, så man kommer under 30% i gennemsnit over lønkompensationsperioden.

Ikke opsigelse

Man må ikke afskedige ansatte af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden. Det gælder både hjemsendte, og ikke-hjemsendte medarbejdere.

Hjælp til tvangslukkede

Lønkompensationsordningen forlænges også for virksomheder som har fuldt lukket, fordi de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Ansøgning

Der skal ansøges separat om kompensation for den nye periode. Det er endnu ikke muligt på nuværende tidspunkt at søge for den ny periode.

Kontakt os i Brædstrup på 7575 2611 eller i Horsens på 7561 6700 – hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.Tilbage