Virksomhedens bogføringsprocedure skal nu beskrives

05.10.2022

Din virksomheds bogføringsprocedure kan nu beskrives!

I forbindelse med den nye bogføringslov er det vedtaget at selskaber, og andre erhversdrivende der har en nettoomsætning i to på hinanden følgende indkomstår over 300.000 kr., skal lave en beskrivelse af deres bogføringsprocedure.

Den 30. september 2022 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen deres skabelon. Det betyder, at virksomhederne nu skal have udfyldt skabelonen til dokumentation.

  • Følger en virksomheds regnskabsår kalenderåret skal beskrivelsen af bogføringsproceduren således være klar senest den 1. januar 2023. 
  • Er regnskabsperioden i stedet den 1. juli til 30. juni, skal virksomheden være klar den 1. juli 2023.
  • Virksomheder, der havde regnskabsafslutning 30. september, skal have beskrivelsen af bogføringsproceduren klar 1. okt. 2023.

Erhvervsstyrelsens skabelon findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt os:

Brædstrup/Tørring:  7575 2611
Horsens: 7561 6700
E-mail: mail@lidegaard.comTilbage