Ydelser

Uanset om du er en privatperson, iværksætter eller virksomhedsejer, kan du hente hjælp og rådgivning hos os.
Vi udfører traditionelle regnskabsmæssige opgaver som - bogføring, momsopgørelser og årsregnskaber for selskaber og private firmaer.

Vi har flere specialkompetencer i Lidegaard Revision - se mere herunder.

Rådgivning i skat og jura

  • Vi er alle i forbindelse med Skat. For de fleste er det en praktisk opgave, som vi gerne hjælper med, men hastige lovændringer og komplicerede firma-og virksomhedskonstruktioner kalder ofte på en særlig indsigt og viden.

  • De fleste af os vil normalt gerne bare passe det arbejde vi er gode til. Men af og til ender vi i konflikter, som kræver juridisk specialviden.

Det kan være svært, selv at finge de bedste kompetencer på Skat og jura, specielt hvis man i forvejen er presset af en kompliceret sag. Derfor har vi tilknyttet nogle af danmarks bedste rådgivere, som vi trækker på, når sagerne spidser til eller du har brug for juridisk eller skattemæssig faktuel viden.

Rådgivning i fjernvarme

Gennem de sidste mange år har vi været rådgivende revisorer for en del mindre og mellemstore fjernvarmeværker i Danmark. Det betyder, at vi har oparbejdet høj ekspertise i et kompliceret område, hvor varmeforsyningsloven skal efterleves.
Vi deler gerne ud af vores erfaring og viden, ligesom vi gerne hjælper med og deltager i bestyrelses-, medejer- og borgermøder. 
Du er velkommen til at tage en snak med vores specialist, revisor Ole Madsen, 7575 2611 - ole@lidegaard.com
Her fortæller Driftsleder Klaus Kimer Rasmussen, Tørring Kraftvarmeværk - hvordan de bruger os.

bubble